STRESS COACHING

Stress er en tilstand, ikke en sygdom!

Stress er en medfødt biologisk tilstand i kroppen, som gennem evolutionen har sikret vores overlevelse, ved at mobilisere ekstra styrke og årvågenhed til brug ved f.eks. kamp og flugt. Stress har derfor været – og er stadig – en meget nyttig egenskab og drivkraft i vores liv. Altså noget positivt.
Vi kan opleve den positive stress i hverdagen, hvor det normalt ikke er en belastning for os. Det kan F.eks. være i trafikken hvor vi via vores reflekser hurtigt undviger en anden bilist eller cyklist, eller når du i skolen skal til eksamen eller skal skrive en opgave. Og det kan være de opgaver på arbejdet du får med korte deadlines. I de situationer ER vi stressede, men vi finder alligevel lidt ekstra kræfter frem til at klare de udfordringer og opgaver der kommer. Stress kan derfor være hensigtsmæssig i moderate mængder når vi skal præstere noget ekstra.                                                                                                                          Når stress til gængæld forbliver langvarig, kan det går hen og bliver en alvorlig belastning for os og det er her vi omtaler den som noget negativt. For nu HAR du stress. Langvarig kan i værste fald være livsfarligt. Det gælder både den fysiske stress, men også den psykiske stress i form af tanker, som man har svært ved at sætte til side, og de kan sætte sig som bekymringer. Det kan være bekymringer om økonomien, arbejdet, familie, vennerne, parforholdet m.m. der er ingen grænser for, hvad vi kan bekymre os om.

Når en person har alvorlige stress symptomer, er det ofte ikke et enkeltstående tilfælde der udløser dem. Det har sandsynligt stået på igennem længere tid. Stress signalerne er bare blevet ignoreret og overhørt, og nogle gange vænner man sig også til at leve med de symptomer der er, eller begynder at bortforklarer dem med andre årsager. Årsager kan komme fra både arbejdsrelaterede ting, og fra privatlivet.

Vi er hele mennesker, og når parforholdet f.eks. går dårligt og slider på én, tager vi det med på arbejdet. Ligesom når vi påtager os for meget på arbejdet, fordi vi har svært ved at sige nej, og vi er nødt til at tage aftentimerne i brug, så påvirker det også vores familieliv. Det er egentlig ikke så vigtigt hvor årsagen er placeret. Det der er vigtigt, er at vi gør noget ved det, fordi det gavner alle!

Den stressede, familien ogarbejdsgiveren. Ofte er det mange små episoder, der får glasset til at flyde over, der er årsag til stress. Det behøver ikke være store dramatiske konflikter. Og da stress er noget der sker ubevidst – er vi nogle gange slet ikke klar over at vi er stresset, eller hvilke årsager der ligger til grund for det. De fleste erkender først deres tilstand af stress, når glasset flyder over, og det ikke længere er muligt at overhøre krop, og psykens råb om at stoppe op.

 

Der er 4 former for stress.

GRØN stress: er hverdagsstress, det er når vi er under stress i en kortere periode eller i situationer f.eks. TRAVLT- NERVØS- SPÆNDT. Kan der være signaler så som:

 • Mærker hjertebanken
 • Sveder
 • Sitren sommerfugle i maven
 • Tørhed i munden.
 • En sitrende fornemmelse i kroppen
 • Knuge i maven.

 

GUL stress: er vedvarende stress, det kan være at vi er stresset over flere dage, det kan være manglende tid eller der sker noget der stresser. Det kan være små ting der stresser, at vi f.eks. stresser over for mange gøremål. Her skal man være opmærksom for kroppen er ved at komme i ubalance. Signalerne kan være:

 • Sygdom
 • Kriser og store projekter
 • Uro i kroppen/indre uro.
 • Skilsmisse
 • Dårligt søvnmønster.
 • Irritabel
 • Store projekter.
 • Grådlabil/ indesluttet.


RØD stress: Det er her vi skal stoppe op. Det er her den grønne og gule stress har været overhørt i længere tid. Kropsreaktionerne bliver voldsommere og immunforsvaret bliver dårligere og du er i farer for at blive alvorligt syg. Her er det vigtigt at du får hjælp til at håndterer din stress. Signaler kan være:

 • Glemmer ting
 • Overansvarlig
 • Fraværende
 • Søvnbesvær
 • Svært ved at overskue at være sammen med andre.
 • Udeblivelse af menstruation
 • Potens problemer.
 • Har mister sin sexlyst.
 • Påvirket sanser f.eks. ved lyd og lyde.
 • Kropssmerter som er uforklarlige.
 • Fordøjelsesbesvær og mave problemer.
 • Manglende selverkendelse = man opfatter ikke sig selv som stresset.
 • Har ingen eller ustoppelig appetit.
 • Større brug af stimulans som alkohol, tobak, mad m.m.


SORT stress: sammenbrud, når vi ikke reagerer på alle de signaler og ting der indikerer at man har stress. Når man ignorerer alle signaler, taber kontrollen af egne reaktioner. Depression (der er ingenting der virker) og der kan komme selvmordstanker. Signaler er:

 • Udbrændthed
 • Opgivenhed
 • Besvimelse/ildebefindende
 • Blodpropper m.m.

Og i yderste tilfælde kan konsekvensen være at man dør af følgesygdomme.

Du behøver ikke være sygemeldt med stress for at gøre noget ved din situation. Tværtimod gælder det, at jo hurtigere du reagerer, jo hurtigere kan du komme tilbage til en normal hverdag uden stress.

Stress skal altid tages alvorligt, og med den rette hjælp, metoder og teknikker er der rigtig god erfaring med at hjælpe, så du kan komme i balance og blive rask igen. Overhøres både de grønne, gule og røde stress signaler – så går det for alvor galt.

I stressterapien er det min opgave at hjælpe og støtte dig med at blive bevidst om den bagvedliggende årsag til din stress, og giver dig konkrete værktøjer til, at håndtere de situationer, som gør dig stresset, så du undgår at komme i langvarig stress igen. På denne måde opnår du en mestring af de ofte ubevidste sammenhæng mellem følelser, tanker og adfærd som udgør de underliggende årsager til stress.